Chór Alla camera


Zespół powstał w styczniu 1987 roku. Jest chórem mieszanym, w którym śpiewają uczniowie grudziądzkich szkół średnich, studenci oraz osoby pracujące. Założycielką chóru była profesor Anna Janosz – wieloletni dyrygent i kierownik artystyczny zespołu. Opiekę nad chórem sprawuje Centrum Kultury Teatr, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Chóralnej, a także Urząd Miejski w Grudziądzu. 

Alla camera od początku swego istnienia, do dnia dzisiejszego, nieprzerwanie czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego miasta i regionu. Jest pomysłodawcą i gospodarzem koncertów, które na stałe weszły w kalendarz kulturalny Grudziądza, m. in.: Koncertu Noworocznego, Koncertu Wielkopostnego, czy Wieczoru Kolęd. Chór uczestniczy również w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Koncertował w wielu krajach Europy, m. in.: we Francji, Hiszpanii, Szwecji, we Włoszech, Republice Czeskiej czy Chorwacji.

W repertuarze zespołu znajduje się wiele utworów polskiej i zagranicznej muzyki chóralnej – wychodząc od muzyki sakralnej a cappella, dzieł kantatowo – oratoryjnych, poprzez artystyczne opracowania pieśni ludowych, utwory jazzowe, gospel, po opracowania utworów rozrywkowych.

Od stycznia 2014 roku do dnia dzisiejszego dyrygentem zespołu jest Mateusz Iwanowski – wieloletni chórzysta zespołu, dyrygent, pedagog, doktor sztuk muzycznych.